культурно-пізнавальна програма «Соняшник»

Доступно 3 семестри 5 днів на тиждень. Тижнева програма включає допомогу з домашніми завданнями, уроки української та канадської спадщини, уроки англійської мови, спортивні заходи, декоративно-прикладне мистецтво, танці та спів. Розташований за адресою 145 Evans Avenue, Toronto M82 5X8.

Будь ласка, заповніть ВСІ розділи цієї форми. Заповнюючи цю форму, ви підтверджуєте, що відмовляєтеся від певних законних прав, і цим гарантуєте та заявляєте культурно-пізнавальна програма «Соняшник», а також Українські Національні Федерації Канади (включаючи будь-яким та всім її філіям), а також будь-яким з їх відповідним філіям, директорам, офіцерам, волонтерам, персоналу і співробітникам, підрядникам, представникам, ліцензіатам, агентам або правонаступникам (разом «Організації»), що: (1) ви досягли повноліття у вашій юрисдикції місця проживання; і (2) ви реєструєтеся від імені неповнолітньої дитини., і є батько/мати або законним опікуном неповнолітньої дитини., а також маєте повне право та дозвіл укласти цю угоду від імені неповнолітньої дитини.

01. Дані учасника (як зазначено в медичній картці)

Натисніть або перетягніть файли в цю ділянку, щоб завантажити.
Фото Учасника має бути у форматі .jpg або .pdf.

02. Фізичний опис учасника

Адреса учасника

Інформація про батьків або опікунів, з якими проживає учасник

05. Додаткова інформація про батьків чи опікуна(ів):

Контактні дані для надзвичайних ситуацій:

Потрібні щонайменше дві екстрені контактні особи віком від 16 років, які мають відрізнятися від батьків та опікунів, перелічених вище. Я дозволяю програмі «Соняшник - позашкільна програма» зв’язатися з переліченими нижче особами у випадку, якщо я не можу бути доступним

Відомості про лікаря учасника

Попередні медичні стани та алегрії

Якщо є якісь особливі потреби, стани здоров’я, алергії, дієтичні обмеження, поведінкові або фізичні вади, які можуть заважати діяльності учасника, заповніть Додаток А в кінці цієї заяви.

9. Культурно-пізнавальна програма «Соняшник» - цінова політика

Зимові і Весняні канікули


Ми пропонуємо день табори на зимові та весняні канікули. Оплата та реєстрація проводиться окремо від цієї програми.

Підписи батьків

Я дозволяю Учаснику залишати територію табору для участі в екскурсіях та даю дозвіл співробітникам «Соняшника» взяти Учасника у всі заплановані місця поїздки під час сесії, в якій Учасник зареєстрований. Я погоджуюся, що Учасника можна транспортувати до місць екскурсії шкільним автобусом, громадським транспортом або пішки. Я розумію, що Учасник супроводжуватимесь та буде під наглядом персоналу табору під час цієї поїздки.
Цим я даю згоду на будь-яке надання першої або невідкладної медичної допомоги Учаснику, яка може бути необхідною за обставин, і цим даю дозвіл на те, що у випадку екстреної ситуації, коли зі мною не можуть зв’язатися, співробітники культурно-пізнавальна програма «Соняшник» можуть госпіталізувати та дозволити лікування Учасника, включаючи надання анестетиків, ін’єкцій та/або хірургічного втручання. Я також дозволяю працівникам Програми транспортувати Учасника до відділення невідкладної допомоги найближчої лікарні без будь-якої відповідальності з боку співробітника. Крім того, я погоджуюся взяти на себе фінансову відповідальність за будь-які витрати, пов’язані з отриманням Учасником медичної допомоги. Я також погоджуюся з тим, що інформація в цій формі та будь-яких додатках до неї може бути розкрита працівникам служби екстреної допомоги та медичному персоналу. Я підтверджую, що я надав повну та точну медичну інформацію про Учасника, і дозволяю Учаснику брати участь у повному спектрі заходів Програми, за винятком випадків, які я прямо зазначив у Формі медичної інформації, що додається як Додаток «А» на сторінці 5. Цим я погоджуюся та зобов’язуюся докладати всіх зусиль, щоб завжди бути доступним і бути доступним за будь-яким із номерів телефону, указаних у цій формі.
Я дозволяю Учаснику брати участь у всіх позашкільних заходах і розумію, що деякі види діяльності, такі як, але не обмежуючись, веслування на каное, плавання та водні види спорту, можуть бути за своєю суттю небезпечними та/або пов’язаними з ризиком. Беручи до уваги можливість Учасника взяти участь у культурно-пізнавальна програма «Соняшник», отримання та достатність якої цим підтверджено, цим я назавжди звільняю Організацію від будь-яких претензій, дій, втрат, збитків, витрат і видатків. , включаючи, але не обмежуючись втратою доходу, у зв’язку з будь-якими тілесними ушкодженнями або смертю Учасника чи будь-якої іншої особи, або будь-якою втратою чи пошкодженням майна, що виникає будь-яким чином під час, унаслідок або у зв’язку з культурно-пізнавальна програма «Соняшник» та послуги, а також будь-які та всі питання, викладені в цій реєстраційній формі, незалежно від причини, і я погоджуюся відшкодувати та захистити Організацію від шкоди щодо цього. Я надаю це звільнення та відшкодування від імені Учасника, а також у своїй особистій якості від свого імені та від імені мого партнера та будь-яких інших осіб, які можуть мати право заявити таку претензію, і погоджуюся, що ця відмова і відшкодування є обов'язковим для моїх особистих представників, спадкоємців і наступників. Я розумію, що незважаючи на те, що ми докладаємо всіх зусиль, щоб відправити Учасників додому з усіма їхніми речами, позашкільна програма не несе відповідальності за будь-які втрати чи пошкодження.

Я повністю прочитав(ла) цю форму та будь-які додатки до неї, розумію її умови та те, що я відмовляюся від істотних прав, підписуючи її. Я підписав(ла) цю форму, добровільно та без будь-яких спонукань чи запевнень будь-якого характеру, і маю на увазі повне та безумовне звільнення від будь-якої відповідальності в максимально дозволеному законодавством обсязі та погоджуюся, що будь-яка частина цієї форми та будь-які додатки до неї вважаються недійсними, решта умов і положень залишаються в повній силі. Я підтверджую, що мені було повідомлено про те, що я повинен(на) отримати незалежну юридичну консультацію до підписання Реєстраційної форми та будь-яких додатків до неї.
Цим я дозволяю будь-які зображення чи записи, на яких присутній Учасник та/або я, а також будь-яку роботу, мистецтво чи виконання Учасника , пов’язану з участю Учасника в культурно-пізнавальна програма «Соняшник», може бути використана Організацією для рекламних, інформаційних, і маркетингових цілей. А також дозволяю публікацію та/або демонстрацію зазначених матеріалів, публічно, на веб-сайті, у соціальних мережах, телебаченні, у друкованих виданнях чи іншим чином. Я також погоджуюся на оприлюднення імені Учасника, але лише в тому випадку, якщо це стосується участі Учасника в культурно-пізнавальна програма «Соняшник».

Цим я відмовляюся від усіх прав, прав власності, відсотків і роялті, які я та/або Учасник може мати на будь-які із зазначених зображень, записів і робіт, і цим звільняю Організацію від будь-яких претензій або вимог щодо відшкодування збитків будь-якого роду, від використання Організацією зазначених матеріалів. Я розумію, що зазначені матеріали можуть використовуватися та відтворюватися третіми особами, і я погоджуюся, що Організація не буде нести відповідальності за будь-яку шкоду чи збитки, які можуть виникнути внаслідок цього.
Я підтверджую, що я прочитав і зрозумів культурно-пізнавальна програма «Соняшник» – позашкільна програма», викладену в Книзі правил, яку було надіслано мені електронною поштою під час підтвердження реєстрації, і я погоджуюся дотримуватися цих правил і керуватись ними. Крім того, я підтверджую, що ознайомив з політикою Організації Учасника. культурно-пізнавальна програма «Соняшник» залишає за собою право скасувати участь Учасника в Позашкільній програмі та будь-якій іншій програмі, якщо поведінка Учасника буде визнана некерованою, неналежною або небезпечною, на власний розсуд культурно-пізнавальна програма «Соняшник». У такому випадку будь-які сплачені реєстраційні внески не підлягають поверненню, і я визнаю та погоджуюся, що відповідаю за будь-які витрати, пов’язані з таким звільненням. Я також прочитав і зрозумів політику відшкодування, згідно з якою після підтвердження реєстрації не можна застосовувати відшкодування або кредити, незалежно від того, відвідував Учасник культурно-пізнавальна програма «Соняшник», чи ні.
Цим я погоджуюся, що інформація в цій Формі та будь-яких додатках до неї може бути розкрита Організацією відповідно до участі Учасника в культурно-пізнавальна програма «Соняшник» та/або для адміністрування програм Учасника.
Я погоджуюсь, щоб зі мною зв’язувалися щодо новин та подій культурно-пізнавальна програма «Соняшник» протягом, але не обмежуючись, тривалістю учасника. Я підтверджую, що можу видалити своє ім’я зі списків контактів у будь-який час після дат культурно-пізнавальна програма «Соняшник», звернувшись за адресою [email protected]. Я розумію, що після видалення мого імені зі мною не зв’яжуться для попередньої реєстрації наступного року.
Я підтверджую, що у випадку снігової бурі культурно-пізнавальна програма «Соняшник» буде скасовано на один день, і я отримаю відшкодування за цей день.

11. ПІДПИС(И) Обох Законних Опікунів

Підписуючи цю форму, я підтверджую та визнаю, що уважно прочитав і повністю розумію умови цієї форми та будь-яких додатків до неї, а також що я безповоротно погоджуюся з викладеними в ній Умовами.
Clear Signature
Clear Signature

Додаток “A” – ФОРМА ІНФОРМАЦІЇ З МЕДИЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Цим я підтверджую, що інформація в цій формі є повною та точною. Я підтверджую, що я заберу свою дитину з Позашкільної Програми протягом 1 години, якщо вона почуватиметься погано, і не відправлятиму свою дитину до Позашкільної Програми, якщо вона погано почувається або протягом 24 годин після того, як у неї піднялася температура. Я розумію, що відшкодування не буде застосовано за дати, пропущені через хворобу. Я дозволяю персоналу Позашкільної Програми вводити будь-які ліки, які були принесені Учасником для Програми після школи. Підписуючи цю форму, я розумію, що ніякі ліки не можна тримати при собі Учасником, якщо тільки інше письмово вказано лікарем. Підписуючи цю форму та враховуючи можливість Учасника взяти участь в Програмі, я цим знімаю та назавжди звільняю Організацію від будь-яких претензій, дій, збитків, витрат пов’язаних із станом Учасника, який приймає будь-які ліки, як зазначено в цьому документі, незалежно від причини, і погоджуюсь відшкодувати та захистити Організацію від шкоди щодо цього.
Clear Signature
Clear Signature